atalapas

2 atãlapas, -a adj. (1) 1. Kpr, Dkšt, Plš, Ut žr. 2 atlapas 1: Atãlapas tavo kaklas, užsisek Kp. Pastatyk kaunierį, kogi vaikštai atãlapas, dar peršalsi! Bgs. 2. Prng žr. 2 atlapas 3: Kam palikai atãlapas duris, priskris musių Slk.
atãlapa n.: Paliko visa atãlapa ir išejo Ds.
3. kita puse atsuktas, atvirkščias, atgalias: Drožė atãlapa ranka Dglš.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • atalapas — 1 atãlapas sm. (1) žr. 1 atlapas 2: Jo švarko didelis atalapas Dglš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drumbla — drùmbla scom. (1) apdribėlis: Stovi visas atalapas, palaidas kai drùmbla Užp. Tas drùmbla kad ir negreit dirba, bet pagali Dgl …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kilpa — kìlpa sf. (1) 1. virvės, siūlo ar ko kito galus pernėrus ar sujungus gaunamas lankelio pavidalo dvilinkumas, vilkstė: Padaręs kìlpą, antnerk botagą ant koto J. Surišk su kilpa, kad lengviau būtų atrišti Brs. Vąšelio neištraukus iš naujos… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.